Kontakt   |   Mapa strony

Kontakt

Powszechna Agencja Informacyjna S.A.

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Mapa dojazdu do siedziby PAGI S.A.

NIP 521-10-17-388
KRS 0000063315

XIII Wydział Sądu Gospodarczego w Warszawie

Kapitał Zakładowy 1 019 232,60 PLN

Kontakt

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Agencja Informacyjna S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15.
  • Inspektor ochrony danych w Powszechnej Agencji Informacyjnej S.A. nie został wyznaczony
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia.
  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zgłoszenia i okresu przedawnienia roszczeń.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pozostaw puste
Imię i nazwisko / nazwa firmy
E-mail
Temat zapytania
Treść zapytania

Dane kontaktowe

Sekretariat:

tel.: 22 814 14 07
tel.: 22 255 31 67
fax: 22 814 14 09
e-mail: info###pagi.pl

Dział Handlowy:

tel.: 22 814 14 07
e-mail: handlowy###pagi.pl

Księgowość:

tel.: 22 814 14 07
e-mail: ksiegowosc###pagi.pl

Dział Techniczny:

tel.: 22 767 53 20
tel.: 502 411 230
fax: 22 767 53 21
e-mail: helpdesk###pagi.pl vsat###pagi.pl

Dział Marketingu:

tel.: 22 814 14 07
e-mail: marketing###pagi.pl

Dział Personalny:

e-mail: praca###pagi.pl

Windykacja:

tel.: 22 814 14 07
e-mail: windykacja###pagi.pl